Met onderstaande formulier kunt u een wens, verzoek of klacht indienen bij de havencommissie. Wekelijks wordt deze lijst door mij doorgenomen waarop ik dringende zaken direct zal proberen op te lossen met behulp van de havenmeesters en de wat meer structurelere zaken neem ik mee naar de havencommissie. Ik zal proberen om de indiener van het bericht op de hoogte te houden middels een email. Uiteraard is de havenmeester bevoegd om zaken die geen uitstel kunnen hebben, direct op te lossen. Maar de kwestie komt dan wel op de lijst zodat we daar lering uit kunnen trekken.

Met vriendelijke groet,
Harro Minderhoud
Havencommissaris


Opmerkingen/verzoeken Havencommissie