Leden, die brandgevaarlijke werkzaamheden (laten) uitvoeren, moeten zich melden. Dit geldt zowel voor brandgevaarlijke werkzaamheden, die uitgevoerd zijn door het lid zelf als door derden.

Je meldt de werkzaamheden het formulier onderaan. Je kan ook dit formulier downloaden, invullen en aan het secretariaat bezorgen.

In beide formulieren geef je aan dat je de volgende maatregelen hebt getroffen:

  • maatregelen in TRA-230 (taak-risico-analyse)
  • maatregelen in WI-230 (werkingstructies)

Aanmelden Melding Brandgevaarlijke Werken


OPDRACHTGEVER

UITVOERDER

UIT TE VOEREN WERK

WERKMETHODE

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

RISICO-INVENTARISATIE OP PLAATS WERK

AANVAARDEN VOORWAARDEN