Naar aanleiding van een vervelende miscommunicatie is er begin dit jaar in goed vertrouwen aan een schip gewerkt (door derden met kranen door de WSVW), waarvoor de eigenaar geen duidelijke opdracht had verleend. Om herhaling hiervan te voorkomen is per direct het “meldingsformulier opdracht werkzaamheden door derden” van kracht. Dit formulier MOET door de eigenaar van een schip ingevuld worden indien hij DERDEN (andere LEDEN, BEDRIJVEN of HAVENMEESTERS) aan het schip of andere eigendommen op de haven laat werken (inclusief verplaatsen of kranen) ZONDER ZELF AANWEZIG TE WILLEN ZIJN. 

Dit formulier ligt ter invulling op de balie van het havenkantoor en is via dit formulier te mailen naar havenmeester@wsvw.com. Zonder ingevuld formulier zullen de havenmeesters geen toestemming geven aan de derde om aan de slag te gaan. Noodsituaties uiteraard uitgezonderd conform art. 32.1 van ons havenreglement.