Uitslag Yngling Overall / Eindstand 2022


No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 220 Hans Platteeuw, Yngling 11,0 2 3 4 1 1
2 TM 6 Hans Koole, Yngling 21,0 1 5 6 3 6
3 TM 9 Jan de Jager, Yngling 29,0 dnc 4 9 2 2
4 TM 2 Raoul van de Visse, Yngling 29,0 5 7 8 4 5
5 JPN 1 Stan Tavenier, Yngling 30,0 dnc 1 1 dnc 4
6 NED 245 Robert Hoogerheijde, Yngling 31,0 dnc 2 2 dnc 3
7 TM 5 Marc Mangert, Yngling 37,0 4 6 10 5 dnc
8 TM 7 Kaia van de Ven, Yngling 39,0 6 8 dnc 6 7
9 TM 3 Maarten Koopen, Yngling 42,0 3 dnc 7 dnc 8
10 NED 319 Hans de Jager, Yngling 51,0 dnc dnc 3 dnc dnc
11 TM 8 Adrie vd Velde, Yngling 53,0 dnc dnc 5 dnc dnc

 


5e Racedag — vrijdag 8 juli

 

Uitslag Laser SW factor

No Zeilno Naam Punten
1 218930 Wim Driessens, Laser 0,0
1 24 Fabiënne Dekkers, Laser4.7 0,0
1 192796 David vd Plasse, Laser 0,0
 

Uitslag Yngling
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 220 Hans Platteeuw, Yngling 10,0 2 3 4 1
2 TM 9 Jan de Jager -, Yngling 12,0 3 2 3 4
3 NED 245 Robert Hoogerheijde, Yngling 13,0 1 4 2 6
4 JPN 1 Stan Tavenier, Yngling 16,0 dns 1 1 2
5 TM 2 Raoul van de Visse - 147, Yngling 17,0 4 5 5 3
6 TM 6 Hans Koole - 85, Yngling 24,0 5 8 6 5
7 TM 7 Kaia van de Ven - 99, Yngling 28,0 6 7 8 7
8 TM 3 Maarten Koopen - 243, Yngling 28,0 7 6 7 8
9 TM 5 Marc Mangert -, Yngling 48,0 dnc dnc dnc dnc
9 NED 319 Hans de Jager, Yngling 48,0 dnc dnc dnc dnc
9 TM 8 Adrie vd Velde -, Yngling 48,0 dnc dnc dnc dnc

 


4e Racedag - vrijdag 1 juli

Uitslag Laser SW factor

No Zeilno Naam Punten
1 218930 Wim Driessens, Laser 0,0
1 24 Fabiënne Dekkers, Laser4.7 0,0
1 192796 David vd Plasse, Laser 0,0
 
Uitslag Yngling
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 220 Hans Platteeuw, Yngling 4,0 1 1 1 1
2 TM 9 Jan de Jager - 319, Yngling 8,0 2 2 2 2
3 TM 6 Hans Koole - 147, Yngling 13,0 3 4 3 3
4 TM 2 Raoul van de Visse - 85, Yngling 15,0 4 3 4 4
5 TM 5 Marc Mangert - 4, Yngling 21,0 5 5 6 5
6 TM 7 Kaia van de Ven - 243, Yngling 23,0 6 6 5 6
7 TM 3 Maarten Koopen -, Yngling 48,0 dnc dnc dnc dnc
7 JPN 1 Stan Tavenier, Yngling 48,0 dnc dnc dnc dnc
7 NED 319 Hans de Jager, Yngling 48,0 dnc dnc dnc dnc
7 NED 245 Robert Hoogerheijde, Yngling 48,0 dnc dnc dnc dnc
7 TM 8 Adrie vd Velde -, Yngling 48,0 dnc dnc dnc dnc

 


3e Racedag — vrijdag 17 juni

 

Uitslag Laser SW factor

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 24 Fabiënne Dekkers, Laser4.7 3,0 1 1 1
2 218930 Wim Driessens, Laser 10,0 2 dnf dnc
3 192796 David vd Plasse, Laser 12,0 dnc dns dnc
 
Uitslag Yngling

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 JPN 1 Stan Tavenier, Yngling 3,0 1 1 1
2 NED 245 Robert Hoogerheijde, Yngling 7,0 2 2 3
3 NED 319 Hans de Jager, Yngling 10,0 5 3 2
4 NED 220 Hans Platteeuw, Yngling 12,0 4 4 4
5 TM 8 Adrie vd Velde - 4, Yngling 16,0 3 8 5
6 TM 6 Hans Koole - 233, Yngling 19,0 8 5 6
7 TM 3 Maarten Koopen - 85, Yngling 20,0 6 7 7
8 TM 2 Raoul van de Visse - 243, Yngling 21,0 7 6 8
9 TM 9 Jan de Jager - 177, Yngling 28,0 9 10 9
10 TM 5 Marc Mangert - 147, Yngling 29,0 10 9 10
11 TM 7 Kaia van de Ven - 1000, Yngling 36,0 dnc dnc dnc

 

2e Racedag — vrijdag 10 juni

Uitslag Laser SW factor

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 218930 Wim Driessens, Laser 4,0 1 1 1 1
2 192796 David vd Plasse, Laser 8,0 2 2 2 2
3 24 Fabiënne Dekkers, Laser4.7 16,0 dnc dnc dnc dnc
 
Uitslag Yngling
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 JPN 1 Stan Tavenier, Yngling 5,0 1 1 2 1
2 NED 245 Robert Hoogerheijde, Yngling 9,0 2 2 1 4
3 NED 220 Hans Platteeuw, Yngling 14,0 3 4 5 2
4 NED 319 Jan de Jager, Yngling 14,0 5 3 3 3
5 TM 6 Hans Koole - 4, Yngling 18,0 4 5 4 5
6 TM 5 Marc Mangert - 243, Yngling 25,0 6 7 6 6
7 TM 2 Raoul van de Visse - 177, Yngling 28,0 7 6 7 8
8 TM 7 Kaia van de Ven - 147, Yngling 31,0 8 8 8 7
9 TM 3 Maarten Koopen - 1000, Yngling 40,0 dnc dnc dnc dnc

 


1e Racedag — vrijdag 20 mei

Uitslag Laser SW factor

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 192796 David vd Plasse, Laser 2,0 1 1
2 23 Wim Driessens, Laser 8,0 dnc dnc
2 24 Fabiënne Dekkers, Laser4.7 8,0 dnc dnc
 
Uitslag Yngling

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 6 Hans Koole - 243, Yngling 5,0 1 1 3
2 220 Hans Platteeuw, Yngling 6,0 2 2 2
3 3 Maarten Koopen - 177, Yngling 7,0 3 3 1
4 5 Marc Mangert - 233, Yngling 13,0 5 4 4
5 2 Raoul van de Visse - 147, Yngling 14,0 4 5 5
6 7 Kaia van de Ven - 4, Yngling 18,0 6 6 6
7 319 Hans de Jager, Yngling 24,0 dnc dnc dnc