Recente Berichten

Watersportverbond: Gedragscode voor veilig varen door windpark Borssele

Als gevolg van het Noordzee-Akkoord is de doorvaart van de Nederlandse windparken op de Noordzee problematisch geworden. Er heeft een succesvolle proef plaatsgevonden met het toestaan van doorvaart in de periode 2018-2020 in drie operationele parken (Egmond aan Zee, Amalia, Luchterduinen). Desondanks is zonder enig overleg besloten dat doorvaart door alle toekomstige windparken beperkt blijft. Zie ook https://www.watersportverbond.nl/nieuws/gedragscode-voor-veilig-varen-door-windpark-borssele.

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr 21/3

Er is maximaal 4 uur hinder voor de scheepvaart i.v.m. werkzaamheden aan de balans van de Sloebrug in Vlissingen op woensdag 16 juni 2021 van 19:00 uur tot 23:00 uur.

De onderdoorvaarthoogte van de Sloebrug is bij kp 0,9m. + NAP 5m.. Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen VHF22.

 

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr 21/2

In april en mei 2021 worden in opdracht van Provincie Zeeland de deurbewegingswerken
van de binnenebdeuren van de Grote Sluis in Vlissingen compleet vervangen,
Dit omvangrijke werk gaat met hinder en stremming gepaard. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Week 15 Vanaf maandag 12 april 2021 7.00 uur t/m maandag 19 april 2021 7.00 uur:
Uitsluitend schutten met vloeddeuren van de grote sluis (hinder).

Week 16 Vanaf maandag 19 april 2021 7.00 uur t/m donderdag 22 april 2021 19.00 uur:
Stremming van de gehele grote sluis.

Week 16 – 17 – 18 Vanaf donderdag 22 april 2021 19.00 uur t/m maandag 3 mei 2021 7.00 uur
Uitsluitend schutten met vloeddeuren van de grote sluis (hinder).

Week 18 Vanaf maandag 3 mei 2021 7.00 uur t/m donderdag 6 mei 2021 17.00 uur:
Stremming van de gehele grote sluis.

Week 18 -19, Vanaf donderdag 6 mei 2021 17.00 uur t/m donderdag 13 mei 2021 17.00 uur
Uitsluitend schutten met vloeddeuren van de grote sluis (hinder).

 

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr 21/1

Sloebrug Vlissingen wordt niet bediend van 12 maart tot 21 maart 2021

De Sloebrug in Vlissingen wordt, i.v.m. het vervangen van de software, niet bediend voor de scheepvaart van;

Vrijdag 12 maart 2021 18:00 uur tot zaterdag 20 maart 2021 06:00 uur.

De onderdoorvaarthoogte van de Sloebrug is bij kp 0,9m. + NAP 5m..

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de dhr. M. Hoosemans op telnr. 0118 – 631011
of de Nautische Centrale Vlissingen VHF22.
 

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr 20 /12

Kanaalpeilverlaging Kanaal door Walcheren

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 6 februari 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021.

Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,50m. is gepland op:
Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 01:00 uur tot ca. 04:00 uur;
Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,30m. is gepland op:
Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 14:00 uur tot ca. 16:00 uur.

Het oplaten van het water naar N.A.P. + 0,90m. is gepland op;
Zaterdag 20 maart 2021, vanaf ca. 04:00 uur.

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:
• voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
• voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
• voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m; voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m.

 

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr. 20 / 9

Kanaal door Walcheren, Zeelandbrug Bedieningstijden

De coronamaatregelen zijn de komende tijd vanuit de Rijksoverheid versoepeld. De verwachting is dat de recreatieve scheepvaart weer toeneemt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Provincie Zeeland besloten de bedieningstijden van de bruggen en sluizen te verruimen per 1 juni 2020. Het personeel dat de bruggen en sluizen bedient moet zich ook houden aan de coronamaatregelen en de daarbij horende anderhalvemetersamenleving. Dat houdt in dat de ruimte van de bediencentrale is aangepast en er minder bedienaars op hetzelfde moment de bruggen en sluizen kunnen bedienen. Hierdoor zijn er minder bedientijden dan in de normale situatie.

Door een toename van vragen over bedientijden hebben wij de informatie over nieuwe bedieningstijden verbeterd. Actuele berichten over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart en zijn te lezen op: https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen

Het scheepvaartbericht nr.PZL20b8 van 27 mei jl. wordt met ingang van heden ingetrokken.