Beste leden,

In februari van dit jaar werd nieuwsbulletin nr 4 online gezet. Daarin konden we melden dat de werkzaamheden op planning lagen, de vergunningen op orde en het geld van de leningen beschikbaar. 
Inmiddels zijn we een heerlijke zomer verder waarin we met zijn allen gebruik hebben kunnen maken van de reeds gerealiseerde vernieuwingen in en aan de haven. Het haventeam en bestuur zijn positief verrast door de waardering uitgesproken door vele leden en terugkerende passanten.
Na wat geschuif hebben de meeste leden weer een plekje naar de zin, deels aan de nieuwe steigers en sommigen ook aan een eigen zijsteiger. De nieuwe hellinkjes voor de optimisten direct aan het noordplein en de nieuwe havenkom doen de haven ruimer ervaren, zelfs als er een 50 tal bootjes gelanceerd worden. Leden uit de Schorhaven vonden ons met de vraag hoelang zij moeten wachten op de vernieuwen van de steigers… Daarover meer in de komende ALV.

De komende maanden zullen we de werkzaamheden weer hervatten en het herindelingsplan afronden. Onderstaand een opsomming van de zaken die nu spelen.

Vergunningen
De vergunning voor de brug is vlot na indiening van de aanvraag ontvangen. Alle instanties zijn weer geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn hervat.

Financiën
De uitvoering van het eerste deel van het herinrichtingsplan is volgens plan verlopen. Financieel hebben we geen tegenvallers gehad, waardoor de uitgaven verlopen volgens de begroting. In de ALV door de penningmeester een tussenstand.

Ontwerp en uitvoering

Hieronder een kort verslag wat al onze aannemers aan dit project doen:

 • De Klerk: Zal binnenkort met zwaar materieel komen om de stalen planken van de huidige loswal te trekken. Reeds in januari hebben we een proef gedaan om de kwaliteit van de planken te controleren. Hiervoor is met een magneto-resonantie apparaat de loswal over de volledige diepte gescand, waar een voldoende beeld bij naar voren kwam om hergebruik te overwegen. Vervolgens hebben we een plank uit de loswal getrokken om deze fysiek te kunnen onderzoeken. Het resultaat gaf een nog verbazingwekkend goede kwaliteit en dikte te zien (na 60 jaar gestaan te hebben) Deze planken zullen na verdere inspectie door de Klerk worden hergebruikt in de nieuwe loswal die in de Oude Landbouwhaven wordt gebouwd. De Klerk bouwt samen met Labrujere Staalbouw de nieuwe brug naar ontwerptekingen van Faktor BV.
   
 • Traas&Ovaa: Heeft recentelijk het terrein van nieuw asfalt en belijning voorzien. Zal komende maanden het grondverzet doen om de oude loswal in de nieuwe te verzetten, de nieuwe taluds aan de westzijde van de Nieuwe Landbouwhaven vorm te geven en de bestrating op de middendam en asfalt op de loswal te verzorgen.
   
 • De Jonge Waterbouw: Draagt zorg voor het slopen van de OLH steiger en de J steiger. Vervolgens baggeren ze de plek van de huidige loswal op diepte (NAP -2.60) en wordt de J steiger teruggeplaatst, deels met zijsteigers. Het zuidelijk deel van de J steiger, dus tussen de brug en de sleepboot, krijgt een nieuw verbreed dek.
   
 • Bouwbedrijf van Loo: Monteert de nieuwe draagconstructie, kunststof steigerdekken, zijsteigers en ringen etc. voor en aan de nieuwe J steiger en landhoofden naar de brug. Het golfschot voor de uitbreiding van steiger G en de schermen aan steiger kop A, kop B en H worden van horizontale planken voorzien om de golfslag te dempen. 
   
 • Reinhout: Heeft de bestaande elektra paaltjes gedemonteerd en gereviseerd en zal deze weer terugplaatsen op de nieuwe steigers.
   
 • Bakx: Heeft de bestaande water paaltjes gedemonteerd en zal deze weer terugplaatsen op de nieuwe steigers. 

Voortgang en gevolgen werkzaamheden voor leden

De Oude Landbouwhaven is in overleg met de RYCB deels leeg gemaakt voor de komende werkzaamheden. Een groot deel van de WSVW leden die met een 6 of 7 meter bootje in de Westhaven liggen zullen per zomerseizoen 2019 al naar de nieuwe plek aan de C-Oost kunnen.

De RYCB heeft voor om deze winter hun middensteiger geschikt te maken voor boten tot 12 meter. Hierdoor kunnen de RYCB leden die nu in de OLH liggen op de plek waar de nieuwe loswal komt, reeds per zomer 2019 naar een plek in de RYCB Westhaven, behalve als deze leden zich hebben aangemeld als lid bij de WSVW en op de wachtlijst staan. Die leden komen per zomer 2019 al in de WSVW havens te liggen.

De 8 meter boxen aan C oost worden korter gemaakt zodat dit 6 meter boxen worden. De 8 meter boten verhuizen naar de nieuwe J steiger, deels en op verzoek aan een zijsteiger. De langsliggende plekken aan C West blijven zolang er geen behoefte is aan meer 6 meter boxen. 

Een van de uitgangspunten van het herindelingsplan was het voorzien in geschikte boxen voor onze leden. Na realisatie van het eerste deel, bleek dat een behoorlijk aantal boten nog steeds uit de box stak. Dit is niet conform het havenreglement maar bovenal niet fijn omdat bij verwaaiing schade optreedt die kan worden voorkomen als de boot tegen de boxpalen aanwaait. Daarom worden aan de A steiger nu een 3 tal boxen verlengd, met een 2 tal boten geschoven, de ligplekhouders zijn hierover geconsulteerd. Ook aan de H worden een 3 tal boxen verlengd en zullen binnenkort de eigenaren van uitstekende boten worden benaderd om te verhuizen naar zo’n verlengde box. 
Hoewel we niet in 1 seizoen alle boten binnen de boxen kunnen krijgen, zal het haventeam de komende jaren hierop blijven sturen. Waar mogelijk faciliteren we met het beschikbaar maken van langere boxen.

Verder is de planning als volgt:

Najaar 2018-voorjaar 2019

 • Het aanplanten van de groenstrook langs de H steiger, parkeer- en jukken terrein.
 • Wegnemen van het wegdek op de loswal en alle elektrische voorzieningen en water.
 • Ontgraven van de loswal en het trekken van de damwandplanken
 • Het plaatsen van de nieuwe loswal en het vullen ervan met grond uit de bestaande loswal
 • Van de Kreeke ligt tijdelijk aan de N steiger in de OLH.
 • Afwerken van de loswal met puinlaag en plaatsen van mast en tijdelijke containers voor opslag
 • Aanbrengen van talud in de NLH en het plaatsen van de J steiger
 • Het plaatsen van de brug welke nu in productie is.
 • Het verplaatsen van de huidige sanitairunit en het bijplaatsen van een extra naast het restaurant.
 • Het aanbrengen van nieuwe LED verlichting op de terreinen
 • Na het zetten van de loswal (ca 2 jaar) het aanbrengen van asfalt en plaatsen van een schuur.
 • Het plaatsen van een wedstrijdonderkomen en een vlaggenmast
 • Het plaatsen van hekwerk op de N steiger inclusief een poort.

Met vriendelijke groet,

Namens de havencommissie en Bestuur WSVW
Cor Verhelst