Beste Leden,


Op één dag twee updates, het blijft een bijzondere tijd waar het blijft zoeken en bijsturen. Gelukkig in dit geval in meer dan positieve zin. Naast nieuws van hedenavond door onze Premier werden we ook attent gemaakt door een paar leden dat er ook binnen de gestelde spelregels weer meer ruimte is. De aanpassingen ten opzichte van update 8 zijn cursief vermeld.

Reeds gebeurd

 • Passanten zijn weer welkom.
 • De looppoort is weer met uw leden-pas toegankelijk.

Vanaf morgenvroeg 

 • De beperking van 50 auto’s op het terrein van de haven is vrijgegeven, mits er voldoende plaats is, kunt u weer gewoon parkeren.
 • Zullen de toiletten weer toegankelijk zijn
 • Mag u aan boord overnachten wanneer u boot beschikt over eigen sanitair (ook bv een chemisch toilet) – u kunt dan ook weer gewoon gebruikmaken van de toiletten aan de wal.

7 juni 

 • Start het jeugdzeilen weer.

13 juni

 • Eenmans-zwaardboottraining voor “jongere” Senioren gaat weer van start

1 juli 

 • Mogelijk mogen we op deze datum reeds het Oorlam (ons clubhuis) openen, dit wordt door het Nederlandse Outbreak Management Team in de laatste week van juni bepaald - samen met de voorwaarden waaronder.
 • Bijeenkomsten tot 100 mensen mogen weer met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn wat maakt dat we met iets vertraging op 3 juli de Algemene Ledenvergadering willen laten plaatsvinden, onderstaand meer daarover.

Meer info over de ALV;

 • De ALV zal gehouden worden in Loods 1 waar tussen de stoelen 1,5 meter zal zijn.
 • Er zal een looproute zijn welke u dient te volgen.
 • Alleen de leden zelf mogen aanwezig zijn, geen partners of overige belangstellenden.
 • Wilt u aanwezig zijn bij de ALV dan dient u zich hiervoor aan te melden.
 • Er zal geen pauze zijn en er is vooralsnog vooraf en na afloop geen openstelling van de bar of het Oorlam.
 • De mogelijkheid zal geboden worden om de vergadering “digitaal” bij te wonen.
 • Er wordt onderzocht of er ook digitaal gestemd kan worden waarbij de digitale stemming vermoedelijk raadgevend zal zijn naar de ALV en de stemming op de ALV bindend zal zijn.
 • Instructies voor het digitaal bijwonen zult u ontvangen bij de uitnodiging voor de ALV.
 • Wij zullen zorgen voor een duidelijke agenda met daarin duidelijke stemmingspunten waarmee u ook een volmacht aan een ander, aanwezig lid, kan geven.

We mogen weer wat meer genieten, houdt 1,5 meter afstand, creëer geen drukte en blijf gezond.

Namens het bestuur.
Patrick van de Ven
Voorzitter Watersportvereniging Wolphaartsdijk


Eerdere updates kunt u vinden op www.wsvw.com 
Reeds genomen maatregelen;

 • Algehele sluiting van het clubhuis/Oorlam.
 • Beperkte toegang havenkantoor.
 • Het is vanaf 30 maart niet meer toegestaan om aan boord te overnachten, u dient de haven voor 19h00 te verlaten en niet voor 07h00 te betreden – tenzij u voldoet aan de voorwaarden om aan boord te mogen overnachten;
  • Dat uw boot beschikt over eigen sanitair zoals een chemisch toilet

Tevens vragen we ook u als lid gehoor te geven aan richtlijnen van het RIVM. Dit betekent:

 • Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts.
 • Heeft u contact gehad met iemand die Corona heeft, of bent u in een gebied geweest waar Corona heerst - Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
 • Vermijd onnodige sociale contacten.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Graag 1,5 meter afstand houden tot andere mensen.
 • Aanvullend - geen samenscholingen van drie personen of meer - dus ook niet met meer dan twee man aan één boot werken.