Beste Leden,

Ten eerste hopen wij dat u en de uwen in goede gezondheid verkeren. Het Coronavirus heeft, ook op de haven, nog steeds veel invloed op het dagelijkse leven en het reilen en zeilen. Gelukkig zijn er positieve statistieken en zien en krijgen we wat verruimingen van de restricties. Van de watersport en de rust kunnen we genieten, laten we hopen dat dat snel ook voor onze Belgische leden weer werkelijkheid is, maar het verenigingsleven staat even op een laag pitje. 

 • Reeds gebeurd
  • Passanten zijn weer welkom.
  • De looppoort is weer met uw leden-pas toegankelijk.
 • 7 juni 
  • Start het jeugdzeilen weer.
 • 1 juli 
  • Verwachten we dat we de toilet en sanitair ruimtes en gebouwen weer open mogen stellen, waarmee verblijf aan boord ook mogelijk is voor wanneer u nu niet aan de voorwaarden voldoet (zie onder).
  • Bijeenkomsten tot 100 mensen mogen weer met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn wat maakt dat we met iets vertraging op 3 juli de Algemene Ledenvergadering (ALV) willen laten plaatsvinden, onderstaand meer daarover.
 • 1 september
  • We hopen dan het Oorlam, ons clubhuis, weer te mogen openen.

Meer info over de ALV:

 • De ALV zal gehouden worden in Loods 1 waar tussen de stoelen 1,5 meter zal zijn.
 • Er zal een looproute zijn welke u dient te volgen.
 • Alleen de leden zelf mogen aanwezig zijn, geen partners of overige belangstellenden.
 • Wilt u aanwezig zijn bij de ALV dan dient u zich hiervoor aan te melden.
 • Er zal geen pauze zijn en er is vooraf en na afloop geen openstelling van de bar of het Oorlam.
 • De mogelijkheid zal geboden worden om de vergadering “digitaal” bij te wonen.
 • Er wordt onderzocht of er ook digitaal gestemd kan worden waarbij de digitale stemming vermoedelijk raadgevend zal zijn naar de ALV en de stemming op de ALV bindend zal zijn.
 • Instructies voor het digitaal bijwonen zult u ontvangen bij de uitnodiging voor de ALV.
 • Wij zullen zorgen voor een duidelijke agenda met daarin duidelijke stemmingspunten waarmee u ook een volmacht aan een ander, aanwezig lid, kan geven.

Geniet, houdt 1,5 meter afstand, creëer geen drukte en blijf gezond.


Namens het bestuur.
Patrick van de Ven
Voorzitter Watersportvereniging Wolphaartsdijk


Eerdere updates kunt u vinden op www.wsvw.com 
Reeds genomen maatregelen:

 • algehele sluiting van het clubhuis/Oorlam
 • beperkte toegang havenkantoor
 • Toegang beperkt tot 50 auto’s – openbare parkeerterrein is vrijgegeven en de looppoort is toegankelijk. 
 • Het is vanaf 30 maart niet meer toegestaan om aan boord te overnachten, u dient de haven voor 19h00 te verlaten en niet voor 07h00 te betreden – tenzij u voldoet aan de voorwaarden om aan boord te mogen overnachten:
  • Dat u kan aantonen dat u ligplaats reeds voor 24 april op uw naam stond.
  • Dat uw boot de beschikking heeft over een toilet, douche en wasvoorziening welke zijn aangesloten op een vuilwatertank
  • Overnachten is uitsluitend toegestaan voor de eigenaar van de ligplaats en zijn of haar gezinsleden welke op het zelfde adres woonachtig zijn.
 • Per onmiddellijke ingang zijn de sanitair gebouwen en ruimtes gesloten en is er alleen nog 1 toilet beschikbaar in de toiletten bij het havenkantoor- tijdens aanwezigheid havenmeester.

Tevens vragen we ook u als lid gehoor te geven aan richtlijnen van het RIVM. Dit betekent:

 • Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts
 • Heeft u contact gehad met iemand die Corona heeft, of bent u in een gebied geweest waar Corona heerst - Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
 • Vermijd onnodige sociale contacten
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • graag 1,5 meter afstand houden tot andere mensen
 • Aanvullend - geen samenscholingen van drie personen of meer - dus ook niet met meer dan twee man aan één boot werken.