Beste Leden,

De touwtjes van de Corona maatregelen zijn weer wat aangetrokken, vandaar deze 5de update.

Uitgangspunt voor ons als vereniging blijft dat we de richtlijnen van het RIVM, maar ook de aanbevelingen van het Watersport Verbond volgen en opvolgen. En uiteraard alle overige wet, regelgeving en (nood)verordeningen waaraan we moeten voldoen.


Nieuwe maatregel:

 • Het is vanaf heden niet meer toegestaan om tussen 19h00 en 07h00 op het terrein van de haven, of aan boord, te zijn.

Wij verzoeken u met klem om ook deze regel op te volgen en geen aanleiding te geven tot een voortijdige sluiting van de haven of het opgelegd worden van een boete. 

De oude en de nieuwe regels gelden voor iedereen, dus ook voor leden uit Zeeland en/of de gemeente Goes. De regels gelden ook op het Veerse Meer, dus overnachten aan de eilanden, steigers of voor anker is niet toegestaan en er wordt door de overheid streng op gecontroleerd.

Dagrecreatie met de beperking van de drukte op de haven met 50 auto’s is nog wel toegestaan, dus ook een rondje varen of zeilen blijft vooralsnog mogen. Dit kan voor niet Nederlandse leden beperkt worden door de eigen nationale wet en regelgeving.

Terwijl de meeste van ons thuis zitten ondergaat de haven weer een transformatie van winterstalling naar jachthaven. Dit gaat langzamer dan andere jaren maar inmiddels ligt ongeveer de helft van de boten welke op de wal stonden reeds in het water en hebben we er nog ongeveer 150 te gaan.

Nederlanders die nu al kunnen kranen worden opgeroepen dit aan te geven zodat er later in het seizoen ruimte komt voor de niet Nederlandse leden die nu niet naar de haven mogen komen.
Verder wordt begrip gevraagd voor niet Nederlandse winterliggers die boxen bezet houden van zomerliggers. Het haventeam wijst een tijdelijk andere plek aan als de boot van de winterligger niet is te verplaatsen omdat deze nog gewinteriseerd is.

Maatregelen welke reeds waren genomen;

 • algehele sluiting van het clubhuis/Oorlam
 • beperkte toegang havenkantoor
 • Toegang beperkt tot 50 auto’s 
 • Het is vanaf 30 maart niet meer toegestaan om aan boord te overnachten, u dient de haven voor 22h00 te verlaten en niet voor 07h00 te betreden. Is nu dus van 19h00 tot 07h00
 • Per onmiddellijke ingang zijn de sanitair gebouwen en ruimtes gesloten en is er alleen nog 1 toilet beschikbaar in de toiletten bij het havenkantoor.

Hoe wij in deze periode willen acteren blijft staan zo lang als dat kan en mag;

Graag willen we ons inzetten om op een zo gecontroleerd mogelijke manier, waar mogelijk, ons allen voor te bereiden op een wat uitgestelde start van het seizoen.  Zodat we dan ook zoveel mogelijk kunnen beginnen met genieten wanneer dit weer mag. Dit maakt dat waar mogelijk we zoveel mogelijk de boten gereed en te water hebben.

Helaas zijn er in de maand maart/april/mei geen georganiseerde activiteiten op de vereniging. Voor een actueel overzicht verwijs ik graag naar de agenda van onze vereniging https://www.wsvw.com/agenda/#huidige_maand.

Tevens vragen we ook u als lid gehoor te geven aan richtlijnen van het RIVM. Dit betekent:

 • Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts
 • Heeft u contact gehad met iemand die Corona heeft, of bent u in een gebied geweest waar Corona heerst - Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
 • Vermijd onnodige sociale contacten
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • graag 1,5 meter afstand houden tot andere mensen
 • Aanvullend - geen samenscholingen van drie personen of meer - dus ook niet met meer dan twee man aan één boot werken. (aangepast van drie naar twee)

Help mee ons personeel gezond te houden, houdt gepaste afstand – meer dan 1,5 meter en betreedt het havenkantoor niet. Geen contante/pin betalingen – Voor betalingen van kraan en dergelijke krijgt u een factuur toegestuurd.

De ruimte om te manoeuvreren wordt steeds krapper en doet een beroep op de stuurmanskunsten van ons allen. Als er weer nieuwe maatregelen van kracht worden zullen we ons weer tot u wenden, ook als deze weer verruimen.

Namens het Bestuur

Patrick van de Ven
Voorzitter WSVW