Beste Leden,

Helaas moeten wij ons weer tot u richten met verdere beperkende maatregelen. Deze keer opgelegd door de Veiligheidsregio Zeeland in de strijd tegen Corona.

Uitgangspunt voor ons als vereniging blijft dat we de richtlijnen van het RIVM, maar ook de aanbevelingen van het Watersport Verbond volgen en opvolgen. En uiteraard alle overige wet, regelgeving en (nood)verordeningen waaraan we moeten voldoen.

Nieuwe maatregel: 

 • Het is vanaf 30 maart niet meer toegestaan om aan boord te overnachten, u dient de haven voor 22h00 te verlaten en niet voor 07h00 te betreden.
 • Per onmiddellijke ingang zijn de sanitair gebouwen en ruimtes gesloten en is er alleen nog 1 toilet beschikbaar in de toiletten bij het havenkantoor.

Wij verzoeken u met klem om ook deze regels op te volgen en geen aanleiding te geven tot een voortijdige sluiting van de haven of het opgelegd worden van een boete. 

Hoe wij in deze periode willen acteren blijft staan zo lang als dat kan en mag;

Graag willen we ons inzetten om op een zo gecontroleerd mogelijke manier, waar mogelijk, ons allen voor te bereiden op een wat uitgestelde start van het seizoen.  Zodat we dan ook zoveel mogelijk kunnen beginnen met genieten wanneer dit weer mag. Dit maakt dat waar mogelijk we zoveel mogelijk de boten gereed en te water hebben.

Binnen onze vereniging hebben we niet alleen maar Nederlandse leden, dus het beleid van de landen om ons heen raakt ook ons en onze leden. Wat we inmiddels doen;

 • We houden een extra oogje in het zeil op de schepen van onze leden en zullen eerder dan de reglementen toestaan corrigerend of preventief optreden, bent u op de haven – let op en meldt zaken die u opvallen aan de havenmeesters.
 • Leden die op de wal staan, ongeacht de nationaliteit, en waarvan het schip gereed of bijna gereed lijkt te zijn worden door het haventeam actief benaderd om te kijken of het schip, al dan niet met de hulp van vrienden of professionals, reeds te water kan.
 • Het personeel werkt nu minder uren dan normaal. Zodra de situatie het toelaat willen we zo snel als mogelijk de boten in het water kunnen laten, dan zullen we met alle hens aan dek dit doen, dus ook de weekeinden door kranen en zolang in de zomer als nodig blijkt te zijn.

Daarnaast hebben we van één van onze Belgische leden het loffelijke initiatief ontvangen om leden te helpen met het gereed maken van de boten zodra dit weer kan. Een mooi initiatief! Heeft u tijd en gelegenheid en kan en wil u ook andere leden helpen, vriendelijk verzoek dit via een mail aan te geven aan secretariaat@wsvw.com zodat vraag en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden.


Maatregelen welke reeds waren genomen;

 • algehele sluiting van het clubhuis/Oorlam
 • beperkte toegang havenkantoor
 • Toegang beperkt tot 50 auto’s 

Helaas zijn er in de maand maart/april/mei geen georganiseerde activiteiten op de vereniging. Voor een actueel overzicht verwijs ik graag naar de agenda van onze vereniging.Tevens vragen we ook u als lid gehoor te geven aan richtlijnen van het RIVM. Dit betekent:

 • Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts
 • Heeft u contact gehad met iemand die Corona heeft, of bent u in een gebied geweest waar Corona heerst - Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
 • Vermijd onnodige sociale contacten
 • Was u handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Graag 1,5 meter afstand houden tot andere mensen
 • Aanvullend - geen samenscholingen van drie personen of meer - dus ook niet met meer dan twee man aan één boot werken. (aangepast van drie naar twee)

Help mee ons personeel gezond te houden, houdt gepaste afstand – meer dan 1,5 meter en betreedt het havenkantoor niet. Geen contante/pin betalingen – Voor betalingen van kraan en dergelijke krijgt u een factuur toegestuurd.

Op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen, als er weer nieuwe maatregelen van kracht worden zullen we ons weer tot u wenden, ook als deze weer verruimen.

Namens het Bestuur

Patrick van de Ven
Voorzitter WSVW