Beste Leden,

Helaas houdt Corona ons allen erg bezig en zien we de maatregelen, vanuit de overheid, ter beperking van verspreiding alleen maar toenemen. Deze maatregelen vinden ook hun weg naar onze haven. Alvorens daar op in te gaan is het wellicht goed om onze basis gedachte voor de komende tijd met u te delen;

Graag willen we ons inzetten om op een zo gecontroleerd mogelijke manier, waar mogelijk, ons allen voor te bereiden op een wat uitgestelde start van het seizoen.  Zodat we dan ook zoveel mogelijk kunnen beginnen met genieten wanneer dit weer mag. Dit maakt dat waar mogelijk we zoveel mogelijk de boten gereed en te water hebben.

Uitganspunt voor ons als vereniging blijft dat we de richtlijnen van het RIVM, maar ook de aanbevelingen van het Watersport Verbond volgen en opvolgen.
•    https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
•    https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport

Dit betekent dat in de maand maart/april/mei er geen georganiseerde activiteiten op de vereniging zullen zijn. Voor een actueel overzicht verwijs ik graag naar de agenda van onze vereniging
•    agenda op de website

Maatregelen welke reeds waren genomen;
•    algehele sluiting van het clubhuis/Oorlam
•    beperkte toegang havenkantoor

Nieuwe maatregel:

Graag willen we een algemene sluiting door de overheid, van de haven, voorkomen. Op dit moment wordt reeds overwogen of campings en bungalowparken gesloten dienen te worden. 

Om te voorkomen dat er op de haven een te grote toeloop komt gaan we dit reguleren conform het door de overheid verplicht gestelde deurbeleid voor winkels en openbaar vervoer. Behoudens de speedgate en het looppoortje ernaast, zijn alle andere looppoortjes afgesloten. Bij drukte kunt u het terrein overdag niet meer met uw pas betreden en kunt u toegang vragen aan het haventeam via de intercom, zij zullen dan inschatten of het wel of niet gaat, waarbij de richtlijn voorlopig is gezet op 50 auto's op het terrein (inclusief Middendam en gemeentelijk parkeerterrein). Het haventeam moet controleren of de algemene richtlijnen van maximaal 3 personen bij elkaar en minimaal 1,5 meter afstand houden worden opgevolgd. Dit komt natuurlijk als eerste in gedrang bij het kantoor en de toiletten, houd daar gepaste afstand en ga met niet meer dan 2 personen tegelijk! U loopt dus het risico dat het vol is wanneer u naar de haven komt. Komt u van ver dan raden wij u aan eerst even telefonisch contact te zoeken met het team voor een actuele stand van zaken. 

Geef aub geen aanleiding tot een voortijdige sluiting van de haven of het opgelegd worden van een boete en houd de komst beperkt en de afstand groot!

Wij hopen met deze maatregel de haven zolang mogelijk toegankelijk te houden en ons personeel aan het werk, waardoor er gekraand kan en mag blijven worden. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Tevens vragen we ook u als lid gehoor te geven aan richtlijnen van het RIVM. Dit betekent:
•    Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts
•    Heeft u contact gehad met iemand die Corona heeft, of bent u in een gebied geweest waar Corona heerst 
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.

Daarnaast de volgende zaken op te volgen, ook op de haven;
•    Vermijd onnodige sociale contacten
•    Was u handen regelmatig met water en zeep
•    Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
•    Gebruik papieren zakdoekjes
•    Geen handen schudden
•    graag 1,5 meter afstand houden tot andere mensen
•    Aanvullend - geen samenscholingen van meer dan drie personen - dus ook niet met meer dan drie man aan één boot werken.

Dit betekent voor ons op de haven;
•    Er maar 1 lid tegelijk in het havenkantoor komt. Ziet u dat er al iemand geholpen wordt dan graag buiten wachten.
•    Heeft u een vraag welke ook telefonisch gesteld kan worden dan heeft dat de voorkeur.
•    Mogelijk heeft dit invloed op het kranen, als dat zo is vragen we u begrip en zullen we u waar mogelijk tijdig informeren.
•    Het Oorlam niet toegankelijk is
•    Er beperkte toegang tot de haven is
•    Indien er aangepaste richtlijnen komen dan zullen we deze uiteraard opvolgen en u op de hoogte houden. 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we spoedig de koers weer kunnen verleggen en de wind in de zeilen kunnen nemen,

Namens het Bestuur

Patrick van de Ven
Voorzitter WSVW