Corona-update #18 , d.d. 02-06-2021

Beste leden,

Afgelopen vrijdag is de derde stap in de opening van de lockdown aangekondigd op basis van de verder in rap tempo dalende cijfers. Deze versoepeling geeft meer mogelijkheden op onze haven, waarmee we weer een stukje van ons verenigingsleven kunnen opstarten. 
Naar aanleiding van deze stap in de opening van de lockdown volgt hierbij een corona-update met voor onze vereniging de volgende aangepaste maatregelen per zaterdag 5 juni en mededelingen:
•    Oorlam in aangepaste vorm
Aangepast Oorlam in loods 1 en terras op het Noordplein geopend. 
De spelregels op het “Oorlam in aangepaste vorm” zijn als volgt:

     - Op het terras en in Loods 1 mag u met maximaal 4 personen aan één tafel zitten (Uitzondering: vormt u één gezamenlijk huishouden, dan mag u met meer dan 4 personen aan een tafel         zitten. U kunt dan stoelen hiervoor halen én terugbrengen bij Henk).
     -  Als u zich in Loods 1 begeeft, bent u verplicht om een mondkapje te dragen. Zodra u aan uw tafel zit mag u uw mondkapje afdoen.
     -  Registratie en gezondheidscheck is verplicht.

Opening maand juni
o    vrijdag 16:00 – 22:00 uur
o    zaterdag 12:00 – 22:00 uur
o    zondag 12:00 – 19:00 uur
We zijn blij dat we dit weer kunnen mogelijk maken op onze haven. Laten we ons houden aan de spelregels, zodat we dit kunnen voortzetten.

BBQ-plaats zal ook  vanaf 5 juni weer toegankelijk zijn binnen de geldende spelregels:
-    Maximaal 4 personen aan één tafel, 1,5 mtr afstand als u niet tot 1 gezin behoort.
-    Tafels mogen NIET verplaatst worden

Als u gebruik maakt van de BBQ-tent, dan graag uw aandacht voor het verzorgen van doorstroom onder de BBQ-tent. Door de Corona-maatregelen zijn er minder plaatsen beschikbaar, mogelijk willen meer mensen gebruik maken van de BBQ-tent: bent u gereed, graag dan plaats maken voor anderen.
Vergeet niet om tijdens het bakken & braden rondom de gezamenlijk te gebruiken barbecues ook de 1,5 m afstand in acht te nemen.

De volgende stap wordt  per 30 juni verwacht , onder voorwaarden dat de cijfers zich verder positief ontwikkelen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u informeren.


•    Kranen tot eind juni - reminder
Aangezien het reizen van en naar België en Duitsland weer mogelijk is houden we de gebruikelijke kraanperiode aan, waarna er de zomermaanden rust zal heersen en we op de haven kunnen recreëren. Dit betekent dat u uw boot voor de zomer nog tot eind juni kunt kranen. Staat uw boot nog op de kant, maak dan tijdig een afspraak met de havenmeester om telleurstelling te voorkomen.

Verder blijven de volgende maatregelen voorlopig van kracht:

OP HET HAVENTERREIN
-    Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen een gezelschap mag vormen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Uitzondering hierop vormt een gezamenlijk huishouden.
-    Een gezelschap is een groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden. Als daar zich mensen (spontaan) bij aansluiten, dan horen zij ook bij het gezelschap.
-    Voor het jeugdzeilen geldt nog steeds dat ouders hun kind brengen, bij voorkeur in zeilkleding, en meteen weer weggaan. Dit om drukte te voorkomen in kleedkamers en rond de loodsen.


IN HET HAVENKANTOOR, SANITAIRGEBOUW EN LOODSEN
-    Het dragen van een mondkapje is verplicht
Wanneer u zich bevindt of ophoudt in het havenkantoor, sanitairgebouw of één van onze loodsen dan bent u, overeenkomstig de richtlijnen, verplicht een mondkap te dragen.
Het haventeam is uitgezonderd van deze regel, indien zij zich in het havenkantoor (en achter de bar) achter de spatschermen bevinden.

IN HET OORLAM
-    Sportkantines zijn geopend onder de geldende regels, waardoor de capaciteit te klein is. Hierom hebben wij het “Oorlam in aangepaste vorm” geopend en blijft het Oorlam gesloten.
Voor ons houdt dit in dat de routing naar de koffie automaat wordt gehandhaafd maar, tot nader orde, de zitgelegenheid in het Oorlam is gesloten. De spelregels zijn hierdoor aangepast naar:
Spelregels
o    Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand.
o    Het Oorlam is gesloten, enkel de looproute naar de koffieautomaat (buitentrap omhoog – binnen trap naar beneden) blijft gehandhaafd.
o    De dienstdoende havenmeester ziet toe op naleven van de regels.
o    Openingstijden koffieautomaat: ma t/m zo 08:00 – 16:30 u.
Niet toegestaan:
o    Verblijven in het Oorlam (uitgezonderd om een consumptie te halen uit de automaat).
o    Aanwezige tafels gebruiken (m.u.v. personeel). 

Laten we ons houden aan de spelregels, dan kunnen we met elkaar gebruik blijven maken van de beschikbare faciliteiten op onze vereniging.
Houd 1,5 m afstand, creëer geen drukte en blijf gezond.

Namens het bestuur,
Ard-Jan Bruijs
Voorzitter Watersportvereniging Wolphaartsdijk

Eerdere updates kunt u vinden op www.wsvw.com 

Tevens vragen we ook u als lid gehoor te geven aan richtlijnen van het RIVM. Dit betekent:
•    Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts.
•    Heeft u contact gehad met iemand die Corona heeft, of bent u in een gebied geweest waar Corona heerst - Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
•    Vermijd onnodige sociale contacten.
•    Was uw handen regelmatig met water en zeep.
•    Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
•    Gebruik papieren zakdoekjes.
•    Geen handen schudden.
•    Graag 1,5 meter afstand houden tot andere mensen.