Beste leden,
 
Afgelopen maandag is de volgende stap in de opening van de lockdown bevestigd op basis van de gedaalde cijfers. Deze versoepeling heeft een positief gevolg voor ons op de haven. Laten we hopen dat we snel de opvolgende stappen kunnen zetten en hiermee ons verenigingsleven weer verder mogen opstarten.
Naar aanleiding van deze stap in de opening van de lockdown volgt hierbij een corona-update met voor onze vereniging de volgende aangepaste maatregelen en mededelingen:

 • Oorlam(-terras) in aangepaste vorm

Op het Noordplein zal vanaf zaterdag 22 mei weer een terras aanwezig zijn, waarbij er gelijk aan vorig jaar een beperkte barbediening vanuit Loods 1 is.
De spelregels op het “Oorlam-terras in aangepaste vorm” zijn als volgt:

 • Op het terras mag u met maximaal 2 personen aan één tafel zitten (Uitzondering: vormt u één gezamenlijk huishouden, dan mag u met meer dan 2 personen aan een tafel zitten. U kunt dan stoelen hiervoor halen én terugbrengen bij Henk).
 • In Loods 1 is de Bar alleen toegankelijk voor het afhalen en nuttigen op het terras, de tafels binnen mogen helaas nog niet worden gebruikt.
 • Als u zich in Loods 1 begeeft, bent u verplicht om een mondkapje te dragen.
 • Registratie en gezondheidscheck is verplicht bij afhalen consumpties aan de bar.
 • Opening: maand mei zaterdag & zondag 12:00 – 19:00 uur.

We zijn blij dat we dit weer kunnen mogelijk maken op onze haven. Laten we ons houden aan de spelregels, zodat we dit kunnen voortzetten.

Voorjaars ALV gepland juni 2021

Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen wij beslissen of de VoorjaarsALV op de geplande datum van 25 juni door zal gaan, of dat wij de ALV verplaatsen naar een datum wanneer het mogelijk is elkaar fysiek te ontmoeten. Wel zullen wij, zoals eerder aangegeven, dan de mogelijkheid tot het digitaal bijwonen van de ALV weer mogelijk maken.
Wij informeren u zo snel mogelijk over een eventuele verplaatsing, zodra wij hier voldoende beeld op hebben om een beslissing te nemen.

Kranen tot einde juni
Aangezien het reizen van en naar België en Duitsland weer mogelijk is houden we de gebruikelijke kraanperiode aan, waarna er de zomermaanden rust zal heersen en we op de haven kunnen recreëren. Dit betekent dat u uw boot voor de zomer nog tot eind juni kunt kranen. Staat uw boot nog op de kant, maak dan tijdig een afspraak met de havenmeester om telleurstelling te voorkomen.

 
MAATREGELEN

Verder blijven de volgende maatregelen voorlopig van kracht:
 
Op het haventerrein

 • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 2 personen een gezelschap mag vormen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Uitzondering hierop vormt een gezamenlijk huishouden.
 • Een gezelschap is een groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden. Als daar zich mensen (spontaan) bij aansluiten, dan horen zij ook bij het gezelschap.

Op basis van de aangescherpte regels hebben wij reeds eerder, ter voorkoming van groepsvorming, moeten besluiten om de BBQ-plaats te sluiten.

 
In het havenkantoor, sanitaire gebouwen en loodsen

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht

Wanneer u zich bevindt of ophoudt in het havenkantoor, sanitaire gebouwen of één van onze loodsen dan bent u, overeenkomstig de richtlijnen, verplicht een mondkap te dragen.
Het haventeam is uitgezonderd van deze regel, indien zij zich in het havenkantoor (en achter de bar) achter de spatschermen bevinden.
 
In het Oorlam

 • Sportkantines zijn gesloten

Voor ons houdt dit in dat de routing naar de koffie automaat wordt gehandhaafd maar, tot nader orde, de zitgelegenheid in het Oorlam is gesloten. De spelregels zijn hierdoor aangepast naar:

Spelregels:

 • Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand.
 • Het Oorlam is gesloten, enkel de looproute naar de koffieautomaat (buitentrap omhoog – binnen trap naar beneden) blijft gehandhaafd.
 • De dienstdoende havenmeester ziet toe op naleven van de regels.
 • Openingstijden koffieautomaat: ma t/m zo 08:00 – 16:30 u.

Niet toegestaan:

 • Verblijven in het Oorlam (uitgezonderd om een consumptie te halen uit de automaat).
 • Aanwezige tafels gebruiken (m.u.v. personeel).

 
Laten we ons houden aan de regels, dan kunnen we met elkaar gebruik blijven maken van de beschikbare faciliteiten op onze vereniging.
Houd 1,5 m afstand, creëer geen drukte en blijf gezond.
 
Namens het bestuur,
Ard-Jan Bruijs
Voorzitter Watersportvereniging Wolphaartsdijk


Eerdere updates kunt u vinden op www.wsvw.com

Tevens vragen we ook u als lid gehoor te geven aan richtlijnen van het RIVM. Dit betekent:

 • Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts.
 • Heeft u contact gehad met iemand die Corona heeft, of bent u in een gebied geweest waar Corona heerst - Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
 • Vermijd onnodige sociale contacten.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Graag 1,5 meter afstand houden tot andere mensen.