Vannacht 11 januari 2020 omstreeks 1.00 AM is brand gemeld door de buren van de WSVW aan de meldkamer en aan het haventeam. Enkele havenmeesters en de havencommissaris waren gelijk met de brandweer uit Goes en Wolphaartsdijk aanwezig. Het betrof de boot Lucky (what's in a name?) van havenmeester Hans die voor loods 1 gestald was. Volgens politie en brandweer moet de oorzaak gezocht worden in kortsluiting, zekerheid is daarover niet te geven omdat de boot geheel verloren is gegaan. De brandwerende wanden van loods 1 en loods 2 zijn weliswaar beschadigd maar hebben hun werk zeer goed gedaan! Er is binnen geen enkele schade, geen rook, roet of brandschade! Aan zowel binnen als buiten opgestelde andere boten is geen schade. Ook geen roet of rook schade omdat de wind pal uit het westen stond en de rook naar de schorhaven is weggewaaid. De boten daar liggen op grote afstand en hebben niets geleden. Inmiddels is alles opgeruimd, milieuschade is voorkomen doordat het riool tijdens het blussen is afgedicht en het bluswater nadien via de afscheider is afgevoerd. De wanden van de loodsen zullen zo snel als mogelijk worden vernieuwd. De havencommissie zal binnenkort met de bevindingen van politie en brandweer onze regels evalueren en het bestuur adviseren.

Het bestuur leeft mee met havenmeester Hans en diens gezin!