Het Watersportverbond heeft besloten dat iedere persoon die in Nederland woont en deelnemer is aan een zeilwedstrijd, ook al is hij niet de verantwoordelijke persoon aan boord, lid moet zijn van een vereniging die bij het Verbond is aangesloten. Dit is opgenomen in de bepaling 47.1 in het Reglement voor Wedstrijdzeilen 2013-2016.
Op de site www.watersportverbond.nl>wedstrijdsport>licenties is online een bemanningslicentie te verkrijgen. Met een creditcard of Ideal betaal je € 1,= als je lid bent van een bij het Verbond aangesloten vereniging en € 5,= als je geen lid bent.
Je krijgt na 2 à 3 weken een plastic kaartje toegestuurd waarop je nog je handtekening moet zetten. Direct na het aanvragen krijg je een mail die je kunt afdrukken. Deze geldt, zolang de plastic kaart nog niet is ontvangen, als voorlopige bemanningslicentie.
Het is ook mogelijk om bij de registratie voor een wedstrijd een bemanningslicentie voor dat ene evenement aan te vragen. Hiervoor zijn de kosten € 3,=. Voor deelname als bemanningslid aan een volgend evenement dient dan weer een nieuwe eenmalige licentie te worden aangevraagd.
Wellicht zal het in de toekomst mogelijk zijn via een App aan boord een bemanningslijst aan te maken op de site van het Verbond die de organisatie van de wedstrijd via een speciaal programma kan downloaden.