De havencommissie gaat over alles wat vast staat op het terrein van de WSVW.
Onze gebouwen, steigers en terrein hebben onderhoud nodig, en moeten soms zelfs helemaal vervangen worden.
Een aantal vrijwilligers, waaronder ervaren techneuten hebben hierover maandelijks overleg met de Havencommissaris. Onderhoud en plannen voor grotere projecten worden dan besproken. Dagelijks onderhoud wordt door de havenmeesters gedaan. De begeleidingsboten worden verzorgd door de vrijwillige botenwacht. De commissie heeft een adviesfunctie richting het bestuur; besluiten die meer impact hebben dan wat je van dagelijks onderhoud mag verwachten worden eerst door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Denk maar aan de verbouwing van het Oorlam: dit is aanbesteed waarbij de havencommissie het project begeleid heeft.

Behalve dat de havencommissie zelf goed let op zaken die stuk zijn of verbeterd kunnen worden, horen we dat ook graag van anderen. Ideeën voor aanpassingen of uitbreidingen? Leg ze voor aan de havencommissie via het formulier  ‘opmerkingen en verzoeken aan de havencommissie’, te vinden hier op de website én in het havenkantoor en het clubhuis!