Nieuwe leden bijeenkomst

Twee maal per jaar worden nieuwe senior-leden uitgenodigd voor een bijeenkomst met een afvaardiging van het bestuur. Deze avonden worden op vrijdag om 20.00 uur in ons clubhuis georganiseerd. Het doel van deze avond is om het bestuur en personeel kennis te laten maken met nieuwe leden EN de nieuwe leden met de vereniging! Aansluitend worden nieuwe leden uitgenodigd voor een drankje in ons clubhuis en kunnen nieuwe leden ook onderling kennismaken. 
Nieuwe leden worden pas aangenomen, nadat zij (of een vertegenwoordiger van hen) op deze avond aanwezig is geweest.