Rond zaterdag 26 maart 2022 start het opvoeren van het waterpeil op het Veerse Meer. Dat gaat dan naar het zomerpeil. Rijkswaterstaat verwacht dat het op donderdag 31 maart 2022 bereikt zal zijn.

Het zomerpeil kan fluctueren tussen N.A.P. 0 m en N.A.P. – 0,10 m. In geval van extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig) worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater. Dit zogenaamde ‘noodpeil’ zal tijdig aan betrokkenen bekend worden gemaakt.

Zomerpeil
Omdat het zomerpeil ingesteld wordt door middel van het doorlaatmiddel de “Katse Heule”, kan de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten." Aansluitend aan het instellen van het zomerpeil zal ook de aanvullende markering voor de recreatievaart en de gebieden voor de snelle motorboten op het Veerse Meer worden uitgebracht.

Meer informatie
Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dan contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002). Zie ook www.vaarweginformatie.nl voor meer informatie. Lees ook het artikel: Waterpeilen en waterstanden op de binnenwateren: waar moet je rekening mee houden?