Recente Berichten

Onderhoudswerken Kwistenburg

Waterschap Scheldestromen gaat halverwege november de grasbetontegels langs Kwistenburg vernieuwen, momenteel liggen deze betonblokken te laag en hiermee komt de verkeersveilig­heid in het geding. Het betreft het gedeelte tussen de Aardebolleweg en de Kaaidijk / Langeweg .

Door de vele transportbewegingen zijn de grasbetontegels verzakt en is het zeker voor fietsers gevaarlijk geworden op dit weggedeelte. Om ervoor te zorgen dat de blokken niet opnieuw ver­ zakken is er voor gekozen om een cementgebonden fundering toe te passen onder de nieuwe grasbetontegels, een nadeel hiervan is dat deze enkele dagen moet uitharden. Het verkeer zal tijdens de afsluiting worden omgeleid.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door De Jong Zuurmond uit Beesd.

De werkzaamheden starten op maandag 15 november en bij goed weer is de verwachting dat de complete werkzaamheden vrijdag 21 november zijn afgerond.

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor alle verkeer. De weg zal in genoemde periode voor bestemmingsverkeer beperkt toegankelijk zijn. We willen u vriendelijk vragen om bovenstaande informatie met een eventuele gebruiker van uw perceel te communiceren.

Indien u nadere inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen met de toezichthouder van Water­ schap Scheldestromen, de heer Roelof van Duijn , 06 - 12885260 of de contactpersoon van De Jong Zuurmond,  de heer Ruth Laponder 06 - 51582864.