Beste leden,

Na de ALV van 24 november j.l. waarin jullie hebben gestemd om de haveningang Nieuwe Landbouwhaven open te houden en onderhoudswerkzaamheden naar voren te trekken, is er inmiddels begonnen met de uitvoering. Onder het kopje “voortgang” is hierover meer te vinden.
Ook hebben leden die door de herinrichting een nieuwe plek (met of zonder zijsteiger) hebben voorgesteld gekregen hierover bericht gehad. Velen blij met het uitzicht op een zijsteiger per komend seizoen; voor anderen even schrikken omdat ze door de herinrichting een andere plek kregen. Ons haventeam heeft de meesten met veel puzzelen ook hier nog kunnen helpen aan een meer gewenste plaats.

Vergunningen
Deze zijn reeds geruime tijd binnen en we hebben de instanties gemeld dat we zijn gestart.
De eerste controles door inspecteurs inmiddels alweer achter de rug.
De vergunningsaanvraag voor de brug wordt begin volgend jaar opgepakt.

Financiën
De Rabobank heeft de financiering toegezegd en maakt momenteel de overeenkomst op gebaseerd op de 100% garantstellingen door gemeente en stichting waarborgfonds sport. Daarnaast is er een taxatierapport overlegd met zeer ruime dekking. De taxateur heeft berekend dat de investering in de herinrichting een substantieel hogere bijdrage levert aan de totale waarde van de haven dat wat het plan feitelijk kost. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.

Ontwerp en uitvoering
Inmiddels zijn de bouwtekeningen gereed en daarmee zijn ook de ligplaatstekeningen gemaakt. Voor alle steigers die we verbouwen wordt een nieuwe boxnummering doorgevoerd, dus kijk even op deze tekening voor uw boxnummer. Deze hangen in de hal of kunt u bekijken via deze links: 

Alle werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed. Hieronder de lijst met aannemers die deelnemen aan de herinrichting:

 • Bosch&Slabbers: architect
 • Agel: waterbodemonderzoek en quickscan natuurbehoud
 • Factor BV: constructieve berekeningen en detailtekeningen
 • inhuur van Jan Pleijte voor begeleiding/controle tijdens uitvoering als ZZp-er
 • De Klerk: Golfschot en damwand loswal.
 • Traas&Ovaa: huisaannemer terreinaanpassingen
 • De Jonge Waterbouw: huisaannemer steigerpalen en baggeren
 • Bouwbedrijf van Loo: huisaannemer dekken steigers
 • Reinhout: huisaannemer elektra op de steigers
 • Bakx: huisaannemer water op steigers

Voortgang en gevolgen werkzaamheden voor leden
De OLH en oliesteiger uit de Oude landbouwhaven zijn verwijderd. Deze komen ook niet meer terug en na het baggeren zal het talud aan de oostzijde van de veerdam worden opgetrokken. Het puntje tussen de oliesteiger en de OLH steiger mogen we van onze Belgische buren weggraven zodat er een betere doorvaart komt voor van de Kreeke. Het noordelijk deel van de voormalig RYCB steiger in de OLH is verwijderd, hier komt na het baggeren de nieuwe N steiger. Het oude RYCB deel blijft komend seizoen nog staan totdat we in najaar 2018 de loswal gaan bouwen. Het puntje naast het restaurant is steigervrij gemaakt zodat we dit kunnen weggraven.

In de NLH is het dek van het zuidelijk deel van de H steiger verwijderd. Het nieuwe roosterdek wordt ca 20 cm hoger en de gehele steiger wordt ook 150cm breed. Het noordelijkdeel van de H steiger is inmiddels verwijderd en kan na het weggraven van de pier worden herplaatst met zijsteigers.

De stortsteen rondom de pier is weggegraven en ligt in depot te wachten voor hergebruik. Na de feestdagem wordt de pier weggegraven/gebaggerd.

De A en B steiger zijn inmiddels kaal gemaakt en binnenkort zullen de dekken worden verwijderd waarna nieuwe roosterdekken ca 20 cm hoger worden geplaatst.

In overleg met de aannemers ziet de vervolgplanning er nu zo uit:

Voorjaar 2018

 • Steiger H, A, B en C worden deze winter deels getrokken en herplaatst of van een nieuw dek voorzien waarvoor winterliggers een andere plek krijgen toegewezen. Het golfschot wordt verlengd richting nieuwe haveningang. Het nieuwe dek komt op zomerpeil +90 cm.
 • Hellingen tussen A en B voor de optimisten worden aangebracht.
 • Van de Kreeke blijft deze winter nog op zijn oude plaats.
 • Zijsteigers voor 12-13 meter boxen worden aangebracht aan de H steiger en de N steiger
 • Zijsteigers voor 11 meter boxen worden 2018-2019 aangebracht aan de J steiger
 • Komend zomerseizoen worden aan de oostzijde van de nieuwe C steiger tijdelijk 8 meter boten afkomstig van de OLH gelegd. In het najaar worden dit 6 meter boxen voor de westhavenliggers
 • Komend zomerseizoen worden aan de westzijde van de nieuwe C steiger tijdelijk geen boxen gemaakt zodat daar de langsliggers van de oliesteiger kunnen liggen. In het najaar worden dit 6 meter boxen voor de westhavenliggers.
 • Zodra het zwaar verkeer gereed is zal het terrein worden geasfalteerd.

Vanaf najaar 2018

 • Een nieuwe loswal voor van de Kreeke wordt gemaakt en de oude wordt weggegraven
 • Steiger J wordt verlengd en de brug wordt aangebracht.
 • Er wordt een wedstrijd onderkomen gerealiseerd.

Zijsteigers
De zijsteigers voor 12-13 meter boxen worden gerealiseerd aan de oost- en westzijde van de H steiger en aan de N steiger. Dit is zo gedaan om de meeste huidige B-westliggers een plek te kunnen geven aan de nieuwe A-west.
De zijsteigers voor 9 meter boxen worden gerealiseerd aan de C-oost.
De zijsteigers voor 11 meter boxen komen in 2018-2019 aan de nieuwe J steiger op de plaats van de huidige loswal.

Namens het haventeam wil ik jullie hartelijk danken voor het begrip dat dit seizoen de boot niet op de standaard winterplek kan liggen, sommige leden zullen hun boot een aantal keren moeten verleggen waarvoor excuus voor het ongemak! Wees ervan verzekerd dat we er alles aan doen om iedereen een plek naar de zin voor te stellen. En mocht er dat voor komend seizoen niet in zitten, probeer de plek gewoon, misschien valt het mee en anders doen we ons uiterste best om komend seizoen te wisselen want ook dan wordt er weer heel wat gepuzzeld als de nieuwe J gereed komt.

Met vriendelijke groet,
Namens de havencommissie en Bestuur WSVW
Cor Verhelst

Bijlagen: