Voor binnenkort staat bij de WSVW een collectieve meting voor ORC Club gepland. Dit kan kan met een aantal boten tegelijk op een zaterdag of zondag. De data zijn nog niet exact bekend en afhankelijk van de mogelijkheden van de aangemelde deelnemers.
Er zijn al enkele boten aangemeld, maar er kunnen nog maximaal 3 boten bij om de meting op 1 dag te laten plaats vinden.
Wanneer nog leden van deze mogelijkheid willen profiteren kan men daarvoor tot 10 juli a.s. aanmelden bij Bram Schuit van de wedstrijdcommissie via braswolp@zeelandnet.nl of voor telefonische info bellen 0651365919.