Recente Berichten

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr 20 /12

Kanaalpeilverlaging Kanaal door Walcheren

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 6 februari 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021.

Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,50m. is gepland op:
Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 01:00 uur tot ca. 04:00 uur;
Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,30m. is gepland op:
Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 14:00 uur tot ca. 16:00 uur.

Het oplaten van het water naar N.A.P. + 0,90m. is gepland op;
Zaterdag 20 maart 2021, vanaf ca. 04:00 uur.

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:
• voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
• voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
• voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m; voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m.

 

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr. 20/11 --INGETROKKEN MIV5 OKTOBER 2020

Kanaal door Walcheren Sloebrug Vlissingen

De Sloebrug in Vlissingen wordt i.v.m. een dringende reparatie tot nader bericht niet bediend voor de scheepvaart. De onderdoorvaarthoogte van de Sloebrug is bij kp 0,9m. + NAP 5m..

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen V.H.F.18.

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr. 20 / 10

Kanaal door Walcheren Roeiwedstrijden

Op zaterdag 26 september 2020 wordt er op het Kanaal door Walcheren, tussen de Keersluisbrug in Vlissingen en de Schroebrug in Middelburg, een roeiwedstrijd gehouden. Er zal gevaren worden van ; - 11:00 uur tot 13:00 uur - 14:00 uur tot 16:00 uur De scheepvaart tussen kmr. 1.8 en kmr. 7.2 zal op de genoemde tijdstippen stil gelegd worden.

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen V.H.F.22

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr. 20 / 9

Kanaal door Walcheren, Zeelandbrug Bedieningstijden

De coronamaatregelen zijn de komende tijd vanuit de Rijksoverheid versoepeld. De verwachting is dat de recreatieve scheepvaart weer toeneemt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Provincie Zeeland besloten de bedieningstijden van de bruggen en sluizen te verruimen per 1 juni 2020. Het personeel dat de bruggen en sluizen bedient moet zich ook houden aan de coronamaatregelen en de daarbij horende anderhalvemetersamenleving. Dat houdt in dat de ruimte van de bediencentrale is aangepast en er minder bedienaars op hetzelfde moment de bruggen en sluizen kunnen bedienen. Hierdoor zijn er minder bedientijden dan in de normale situatie.

Door een toename van vragen over bedientijden hebben wij de informatie over nieuwe bedieningstijden verbeterd. Actuele berichten over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart en zijn te lezen op: https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen

Het scheepvaartbericht nr.PZL20b8 van 27 mei jl. wordt met ingang van heden ingetrokken.