Rondetafelgesprekken Toekomstige Investeringen

De WSVW staat voor een aantal investeringen en er moeten keuzes gemaakt worden:

  • Waar wilt de WSVW in investeren? In welk tempo?
  • Welke consequenties in de tariefstelling aanvaarden de leden?

 Het bestuur van de WSVW wilt een aantal opties uitwerken om voor te leggen tijdens de VoorjaarsALV in juni, zodat het bestuur een definitief voorstel kan maken en dit besluit kan voorleggen op de NajaarsALV van november.
 
Het bestuur doet dan ook een oproep aan de leden om mee te praten op de rondetafelgesprekken op vrijdag 10 juli. Alleen door deel te nemen, kunt u meepraten over de toekomst van onze vereniging.
 
Inschrijven kan via de website: Inschrijven Rondetafelgesprekken of per mail naar bestuur@wsvw.com
 
Wij zien uit naar uw komst!
 
Namens het bestuur,
 
Ard-Jan Bruijs
Voorzitter Watersportvereniging Wolphaartsdijk