Valkenraces Midzomerfeest

Valkenrace op 21 juni 2020.

Op zaterdag 21 juni 2020 worden tijdens het midzomerfeest in de nabijheid van de WSVW de traditionele valkenwedstrijden gevaren. De wedstrijden worden gevaren met 4 boten tegelijk waarbij de teams steeds over de boten wisselen, zodat er over de hele dag een competitie kan ontstaan. De teams van 3 à 4 personen kunnen zelf samengesteld worden uit familie, vrienden, steigerploegjes of eigen bemanning.
De briefing voor de valkenrace zal starten om 10:30 uur in het oorlam, eerste start om 11:00 uur. Geen inschrijfgeld!