Valkenraces Midzomerfeest

Valkenrace op 19 juni 2021.

Op het Midzomerfeest op zaterdag 19 juni wordt in de nabijheid van de WSVW de traditionele valkenwedstrijden gevaren.

De wedstrijden worden gevaren met Valken waarbij de teams steeds over de boten wisselen, zodat er over de hele dag een competitie kan ontstaan. De teams van 3 à 4 personen kunnen zelf samengesteld worden uit familie, vrienden, steigerploegjes of eigen bemanning.

Agenda:

  • 10.30 uur: Briefing voor de valkenrace in het oorlam
  • 11.00 uur : Eerste start om 11:00 uur.

Geen inschrijfgeld!

In tegenstelling tot de vermelding in de Vaan wordt deze dag alleen in Valken gevaren. Schrijf je in!


Inschrijfformulier Valkenrace Midzomerfeest 2021NaamNaam team
Erik TeuwenOverspel
Test TestTest